GDPR

Ochrana osobních údajů – newsletter

Souhlas se zpracováním osobních údajů – platný od 25. května 2018

 1. Tímto udělujete souhlas společnosti „Veronika Šrédlová“, se sídlem Marxova 549, Kamenický Šenov 471 14, IČ: 05967287, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo

 

 1. Jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem zaslání informací o produktech nebo službách Správce, či přímo pro účely zaslání produktů nebo služeb Správce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let pro marketingové účely a po dobu 10 let pro evidenci poskytnutého plnění v případě nákupu zboží nebo služeb od Správce

 

 1. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
Typ Název Účel Expirace Přístup k informacím
Např. systémová Např. Abcde Např. Tato cookie se používá k ukládání dat důležitých pro fungování… Např. Do uzavření okna prohlížeče Např. jde o cookie z našeho webu

 

 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Veronika Šrédlová, Marxova 549, Kamenický Šenov 471 nebo na email: v.sredlova@gmail.com.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 3. Poskytovatel softwaru WordPress Woocommerce
 4. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů, v případě automatizovaného zpracování,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.